Ấn phẩm:

Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng đối với các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

Xem mô tả

55

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí thuyết về lòng trung thành của khách hàng đối với khách sạn; đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp duy trì và phát triển lòng trung thành của khách hàng đối với khách sạn trên địa bàn Hà Nội
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Minh Tuấn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép