Ấn phẩm:

Phát triển hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

Xem mô tả

25

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Trình bày tổng quan, lý luận, phân tích thực trạng phát triển hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Quỳnh Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép