Ấn phẩm:

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát

Xem mô tả

3

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày lí luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát.
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Lê, Hồng Sơn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép