Ấn phẩm:

Báo cáo thực tập tổng hợp. Đơn vị thực tập:Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam( Vietinbank) - chi nhánh Quang Minh - phòng giao dịch Mê Linh Plaza

Xem mô tả

10

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vũ, Hồng Ngọc
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép