Ấn phẩm:

Cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Xem mô tả

15

Xem & Tải

19

Tóm tắt
Giới thiệu tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trần, Trung Hiếu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép