Ấn phẩm:

Hoàn thiện công tác định giá tài sản bảo đảm là bất động sản trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thăng Long

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về hoàn thiện định giá tài sản bảo đảm là bất động sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện định giá tài sản bảo đảm là bất động sản trong hoạt động cho vay của Vietin
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Bùi, Đăng Quang
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép