Ấn phẩm:

Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Hải Dương

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Một số vấn đề lí luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hải Dương.
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Văn Long
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép