Ấn phẩm:

Tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất giấy - nghiên cứu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam và các doanh nghiệp liên kết

Xem mô tả

19

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức kế toán quản trị tại Tổng công ti Giấy Việt Nam và các doanh nghiệp liên kết
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Bùi, Tiến Dũng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép