Ấn phẩm:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

99

Xem & Tải

132

Tóm tắt
Trình bày tổng quan nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Hà Nội.
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phạm, Thị Huyền Lương
Tăng, Thị Diệu Nga
Nguyễn, Thị Ngần
Nguyễn, Thùy Chi
Đỗ, Đức Mạnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Tệp tin
undefined

Khoa KSDL, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Hà Nội, Lương Nga Ngần Mạnh Chi.pdf

Dung lượng: 2.08 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 96 Lượt tải: 36

Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép