Ấn phẩm:

Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP Phương Đông

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Giới thiệu tổng quan lí luận về phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Phương Đông
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Trần, Thị Thanh Diệu
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép