Ấn phẩm:

Pháp luật về bảo vệ quyền của bên nhượng quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại - thực trạng triển khai và giải pháp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

13

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Trình bày tổng quan, phân tích thực trạng, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của bên nhượng quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nguyễn, Thị Kim Thanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép