Ấn phẩm:

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem mô tả

7

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương Dung
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Bộ sưu tập
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép