Ấn phẩm:

Quản trị quan hệ khách hàng đối với dịch vụ khám bệnh tại Bệnh viện y học cổ truyền TW

Xem mô tả

5

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Một số lí luận cơ bản về quản trị quan hệ khách hàng trong bệnh viện. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đỗ, Cầm Tú
Nhà xuất bản
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép