Nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nguyễn, Huy Bình
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn