Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Tiến Dũng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập