Nâng cao chất lượng nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn Makita Việt Nam - chi nhánh miền Bắc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại công ty TNHH Makita Việt Nam - chi nhánh Miền Bắc
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Lê, Thị Khánh Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn