Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

63

Xem & Tải

34

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập