Thu hút đầu tư của Nhật Bản vào các dự án trồng rau công nghệ cao ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Phạm, Thị Dự
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn