Pháp luật về hợp đồng đại lý thương mại - thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

30

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Phi Long
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập