Đề cương học phần Quản lý nhà nước về lao động

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin

a67d556d-0303-417c-909f-26d264276d7d.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 270.04 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 1 Lượt tải: 0