Đề cương học phần Công nghệ Blockchain và ứng dụng trong TMĐT

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

48

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Thương mại điện tử
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn