Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty lữ hành Hanoitourist

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

81

Xem & Tải

41

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty lữ hành Hanoitourist
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Đặng, Thị Giang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn