BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP tổng hợp. Địa điểm thực tập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HÀ NỘI (HANOI TOURISM JSC)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

18

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Lê, Phương Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn