Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần Vinhomes

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

9

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Tiến Đức
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn