Nâng cao chất lượng đào tại nhân viên của công ty cổ phần khử trùng Việt Nam - chi nhánh phía Bắc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

18

Xem & Tải

26

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận, phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo nhân viên tại công ty cổ phần khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Vũ, Hồng Ngọc
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn