Nghiên cứu tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động nhập khẩu thép-inox từ thị trường Trung Quốc của Công ty cổ phần inox Thiên Tân

Xem mô tả

79

Xem & Tải

52

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn