Đề cương học phần Trade Promotion instruments (Các công cụ xúc tiến thương mại)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

16

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Bộ môn Quản trị marketing
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn