Quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Xem mô tả

4

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Thảo Vân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn