Quản lý chi thường xuyên NSNN tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Xem mô tả

15

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đoàn, Việt Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn