Nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty cổ phần 199

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Nguyễn, Thị Thơm
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn