Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin chăm sóc khách hàng trực tuyến tại công ty TNHH sao mai Bắc Giang

Xem mô tả

37

Xem & Tải

36

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Phương Mai
Cù, Nguyên Giáp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn