Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần Phú Lân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

12

Xem & Tải

20

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trịnh, Phương Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập