Giải pháp hoàn thiện dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trực tuyến tại Cong ty TNHH Đào tạo FTMS Hà Nội

Xem mô tả

6

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Thị Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn