Báo cáo thực tập tổng hợp. Đơn vị thực tập:Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội (Hanoi Tourism JSC)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

23

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Trần, Thị Hiền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn