Hoàn thiện chính sách marketing triển khai chiến lược thâm nhập thị trường của Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Giang

Xem mô tả

5

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Đức Văn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn