Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu sản phẩm cơ khí của công ty TNHH Cơ Khí Việt Nhật VJM

Xem mô tả

10

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bùi, Đức Huy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn