Quản trị rủi ro trong quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH giao nhận vận tải Cargotrans Việt Nam

Xem mô tả

88

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Thị Thanh Vân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn