Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Mỹ Đức Hà Tây – PGD Hương Sơn

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Kiều, Diệu Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn