Quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu Máy massage cổ tại Công ty TNHH ARLO Việt Nam

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Linh Huệ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn