Quản lý cho vay đối với khách hàng cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Hà Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Vũ, Thị Phương Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập