Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch bán hàng của Công ty cổ phần Vinhomes

Xem mô tả

87

Xem & Tải

48

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Hồng Ánh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn