Phân tích và thết kế hệ thống quản lí khách hàng cho công ty Phần mềm Việt Quốc Tế

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Thị Hương Ly
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn