Pháp luật về thủ tục thành lập doanh nghiệp – nghiên cứu một số vụ việc điển hình tại công ty luật TNHH Quốc tế Nam Thái

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

112

Xem & Tải

83

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Ngọc Quang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập