Đề cương học phần Quản trị kinh doanh lữ hành và đại lý du lịch SĐH

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

34

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập