Đề cương học phần Kế hoạch kinh doanh và thành lập doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

18

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn