Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của Công ty Cổ phần Sữa Hà nội (Hanoimilk)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập