Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH thực phẩm an toàn Busa trên thị trường Bắc Ninh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

25

Xem & Tải

24

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Hảo
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập