Pháp luật về dịch vụ môi giới kinh doanh bất động sản – Thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần Khảo sát Dịch vụ thương mại Thiên Bảo

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

18

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Phương Nhật Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập