Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Nhàn Thanh

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Lê, Thị Minh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn