Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng vật tư tiếp địa tại thị trường Ấn Độ tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Kỹ Thuật Thành Đông

Xem mô tả

7

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Vũ, Thị Mai Huê
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn